ANTISLIP & STROEFHEIDSMETINGEN

BRUGDEKKEN SRT NEN-EN 13036-4

ONAFHANKELIJK - BETROUWBAAR - DESKUNDIG.
The Dutch Floor Testing Company verzorgt stroefheidsmetingen ofwel antislipmetingen met de SRT methode van o.a. slijtlagen in de infrastructuur zoals brugdekken en fietspaden.

Slijtlagen kunnen de oorzaak zijn van vervelende valpartijen, ongelukken of uitglijden met verstrekkende gevolgen, zowel medisch als financieel.
Oorzaken hiervoor zijn vaak te gladde vloeren en/of vervuilde vloeren.
Heeft u het vermoeden dat uw slijtlaag niet veilig is of wilt u juist zekerheid dat uw slijtlaag voldoende veilig is: The Dutch Floor Testing Company meet de stroefheid oftewel antislip van praktisch alle vloeren.

Meetmethode: SRT NEN-EN 13036-4
Meetapparaat: Pendulum Skid Resistance Tester (SRT tester).
Meetvoet: 57
De meetresultaten worden indien nodig gecorrigeerd met een factor ten gevolge van de heersende temperatuur tijdens het uitvoeren van de metingen.
De metingen worden uitgevoerd op een natte ondergrond. Deze mag vooraf benat worden.
Soort ondergrond: metaal, kunststof, beton, asfalt, tegels, hout, slijtlagen

Per locatie wordt het instrument gecontroleerd middels een 0 meting en ingesteld. Er worden meerdere metingen uitgevoerd. Zodra de meetwaarden relatief constant zijn worden 5 meetwaarden geregistreerd. Daarnaast wordt de temperatuur en de soort ondergrond genoteerd.
Het gemiddelde van de 5 meetwaarden is de meetwaarde die indien nodig gecorrigeerd wordt met een factor ten gevolge van de heersende temperatuur tijdens het uitvoeren van de metingen. Dit is in de NEN-EN 13036-4 omschreven.

Toetsing:
Met als referentiekader markeringen op wegen:
Voor het toetsen van de stroefheid van markeringen worden in de Standaard RAW Bepalingen 2005 verschillende klassen onderscheiden, die onder meer afhankelijk zijn van de laagdikte van de markering.
Een markering met een laagdikte < 0,5 mm moet voldoen aan klasse S2 (SRT ≥50)
Een markering met een laagdikte ≥ 0,5 mm moet voldoen aan klasse 3 (SRT ≥55).
Een markering met een zogenaamd verbeterde retroflecterende werking onder natte omstandigheden (zoals een geprofileerde markering) moet voldoen aan klasse S1 (SRT ≥ 45).