ANTISLIP & STROEFHEIDSMETING DOUCHES | ZORG

DOUCHES & VLOEREN IN DE ZORG NEN 7909/NEN-EN 16165-2021

ONAFHANKELIJK - BETROUWBAAR - DESKUNDIG.
The Dutch Floor Testing Company verzorgt stroefheidsmetingen ofwel antislipmetingen van o.a. vloeren in douches en badkamers. Indien gewenst verstrekken wij een certificaat als aan de norm wordt voldaan.

Vloeren kunnen de oorzaak zijn van vervelende valpartijen of uitglijden met verstrekkende gevolgen, zowel medisch als financieel. Oorzaken hiervoor zijn vaak te gladde vloeren, te stroeve vloeren, natte vloeren of vervuilde vloeren.
Heeft u het vermoeden dat uw vloer niet veilig is of wilt u juist zekerheid dat uw vloer voldoende veilig is: The Dutch Floor Testing Company meet de stroefheid oftewel antislip van praktisch alle vloeren.

NEN EN 7909:2022
Beloopbare oppervlakken.
Dit is de meest gangbare norm in Nederland voor beloopbare vloeren, droog en nat.

Meetapparaat: GMG 200
Meetvoetplaat: mix leder / rubber en geheel rubber.

Er wordt zowel nat als droog gemeten.
Per meetserie 5 maal waarvan de laatste 3 metingen geldig zijn. Het gemiddelde van de laatste 3 metingen uit een serie is het wrijvingsgetal.

Tabel uit de NEN 7909:2022

Opmerking: NEN 7909:2022

Met deze norm kan niet de duurzaamheid van de slipweerstand van beloopbare oppervlakken worden beoordeeld.
Het voldoen aan de eis voor de slipweerstand vermindert het risico op uitglijden naar aanvaardbaar niveau, maar biedt geen garantie voor het voorkomen van ongevallen.
• Andere factoren zijn van invloed: schoeisel, verontreinigingen, omgevingsfactoren, motoriek, waarnemingsvermogen van een persoon.
• Gebruik en vervuiling van het oppervlak kan de slipweerstand beïnvloeden.

  
Droge toepassing:
Situatie waarbij alleen in geval van reinigingsactiviteiten of bij een calamiteit sprake is van vervuiling met een vloeistof.

  
Natte toepassing:
Situatie waarbij ook buiten reinigingsactiviteiten en calamiteiten sprake kan zijn van vervuiling met een vloeistof.Op basis van de gemeten slipweerstand en de specifieke toepassing van de vloer kan een vloer worden beoordeeld als voldoende stroef of onvoldoende stroef.
De gemeten slipweerstand is “voldoende” of “onvoldoende” stroef.