ESD FLOOR

SPANNINGSOPBOUW

ONAFHANKELIJK – BETROUWBAAR - DESKUNDIG.

ESD Floor
IEC 61340-5-1: 2016
Elektrostatica - Deel 5-1
Bescherming van elektronische elementen tegen elektrostatische verschijnselen - Algemene eisen.

NPR 8868: 2019 NL
Evaluatie protocol voor de elektrostatische eigenschappen van een geïnstalleerd ESD‐vloersysteem.
De NPR 8868 geeft ondersteuning bij het opstellen van een protocol voor het specificeren en toetsen van de elektrische eigenschappen van nieuw te bouwen elektrostatisch veilige vloersystemen, of bij het onderhoud/opwaarderen van bestaande vloersystemen.

De ESD meting geeft duidelijkheid over de veiligheid van uw ESD vloer
ESD standard EN/IEC 61340-5-1:2016 // NPR 8868: 2019 NL
Wij zijn bekend met de actuele ESD normen.
MIJtech is als vloeren expert lid van de Nederlandse NEN normcommissie TC 101 elektrostatica.
MIJtech heeft ESD trainingen ontwikkeld. MIJtech geeft ESD trainingen aan aankomend ESD vloer specialisten.

Isolerende vloerafwerkingen die stof voorkomen, kunnen leiden tot ongecontroleerde ontladingen van de vloer. ESD (Electro Static Discharge) vloeren zorgen dat er geen elektrostatische oplading ontstaat. Een vloer die niet statisch is geladen kan niet ongecontroleerd ontladen. Denk bijvoorbeeld aan operatiezalen, computerruimtes, hightech productiefaciliteiten. Zonder adequate maatregelen maakt zo'n statische lading de mens tot een risicofactor voor b.v. elektronica. Componenten in deze ruimtes moeten beschermd worden tegen ontlading. Het aanwezig zijn van een ESD vloer vormt een belangrijk onderdeel bij de veiligheid voor componenten en mensen en biedt bescherming tegen ontlading.

Veiligheid voor componenten
De huidige norm voor de veiligheid van componenten geeft een spanningsopbouw aan die de 100 V niet overschrijdt. Dit wordt gemeten met de Walking Test, conform de norm EN 61340-4-5. Met de huidige technieken kunnen zelfs spanningsopbouwen van minder dan 5 V gerealiseerd worden. Zelfs bij een relatieve vochtigheid van slechts 12%! MIJtech heeft hier onderzoek naar verricht in een klimaatkamer.

Veiligheid voor mensen 
(voorheen NEN 1010)
Voor de veiligheid van de mens is de ondergrens van de doorgangsweerstand van de vloer ten opzichte van de aarde van belang. Indien dit van toepassing is adviseren wij een doorgangsweerstand van tenminste 50 kΩ bij 500 V (voorheen NEN 1010 / DIN 1081). Dit is norm technisch niet geregeld!

MIJtech is betrokken bij de ontwikkeling van ESD systemen en de norm waaraan deze moeten voldoen. Daarnaast volgen wij de werking van de ESD systemen in de praktijk. De door ons verstrekte ESD certificaten zijn maximaal 12 maanden geldig. Daarna volgt een hermeting. Inmiddels hebben wij veel informatie over de werking van ESD vloeren die meerdere jaren in gebruik zijn.

Voor meer informatie lees de volgende artikelen in de downloads:
VTM 1: 2017 | Onderzoek van diverse ESD vloeren in klimaatkamer.
VTM 5/6: 2014 | Aandacht voor de geladen vloer.
MIJtech ESD casus, 2012.