INDOOR SPORT FLOOR

ANTISLIP: SRT NEN-EN 13036-4

ONAFHANKELIJK - BETROUWBAAR - DESKUNDIG.
The Dutch Floor Testing Company verzorgt stroefheidsmetingen ofwel antislipmetingen met de SRT methode van o.a. sportvloeren binnen en buiten.

Vloeren kunnen de oorzaak zijn van vervelende valpartijen, ongelukken of uitglijden met verstrekkende gevolgen, zowel medisch als financieel.
Oorzaken hiervoor zijn vaak te gladde vloeren en/of vervuilde vloeren.
Heeft u het vermoeden dat uw vloer niet veilig is of wilt u juist zekerheid dat uw vloer voldoende veilig is: The Dutch Floor Testing Company meet de stroefheid oftewel antislip van praktisch alle vloeren.


Meetmethode: SRT NEN-EN 13036-4
Meetapparaat: Pendulum Skid Resistance Tester (SRT tester).
Meetvoet: CEN.
Meetomstandigheden: droge vloer bij binnensportvloer.
Meetomstandigheden: droge en natte vloer bij buitensportvloer.

Per locatie wordt het instrument gecontroleerd middels een 0 meting en ingesteld. Er worden meerdere metingen uitgevoerd. Zodra de meetwaarden relatief constant zijn worden 5 meetwaarden geregistreerd. Daarnaast wordt de temperatuur en de soort ondergrond genoteerd.
Het gemiddelde van de 5 meetwaarden is de meetwaarde.

Toetsing:
NEN-EN 14877 kunststof buitensport vloeren eis stroefheid:
Droog: 80 - 110
Nat: 55 - 110

NEN-EN 14904_2006: binnen sportvloeren eis stroefheid:
Droog: 80 – 110
Droog: 80 – 115 (toekomst NEN-EN 14904-1_2017 Ontwerp)
Certificaat:
Indien de vloer voldoet aan de eisen van de stroefheid kan er een certificaat worden verstrekt. Dit certificaat is maximaal 12 maanden geldig.