ANTISLIP & STROEFHEIDSMETING INDUSTRIE VLOEREN

INDUSTRIE (SRT & NTA 7909 & R BGR 181-ZH 1/571)

ONAFHANKELIJK - BETROUWBAAR – DESKUNDIG.
The Dutch Floor Testing Company verzorgt stroefheidsmetingen ofwel antislipmetingen op alle harde vloeren, zoals o.a. industrievloeren. Indien gewenst verstrekken wij een certificaat als aan de norm wordt voldaan.

Vloeren kunnen de oorzaak zijn van vervelende valpartijen of uitglijden met verstrekkende gevolgen, zowel medisch als financieel. Oorzaken hiervoor zijn vaak te gladde vloeren, te stroeve vloeren, natte vloeren of vervuilde vloeren.
Heeft u het vermoeden dat uw vloer niet veilig is of wilt u juist zekerheid dat uw vloer voldoende veilig is:
The Dutch Floor Testing Company meet de stroefheid oftewel antislip van praktisch alle vloeren.

Onze voorkeur voor vloermetingen in de natte industrie heeft de SRT methode.

SRT Meetmethode: NEN-EN 13036-4
Meetapparaat: Pendulum Skid Resistance Tester (SRT tester).
Oppervlak industrievloeren (natte industrie) meetvoet: 96 ofwel de Four S slider
De metingen worden uitgevoerd op een natte ondergrond. Deze mag vooraf benat worden.
Soort ondergrond: metaal, kunststof, beton, asfalt, tegels, hout, slijtlagen.

Per locatie wordt het instrument gecontroleerd middels een o meting en ingesteld. Er worden meerdere metingen uitgevoerd. Zodra de meetwaarden relatief constant zijn worden 5 meetwaarden geregistreerd. Daarnaast wordt de temperatuur en de soort ondergrond genoteerd.
Het gemiddelde van de 5 meetwaarden is de actuele meetwaarde.

Toetsing:
Wij volgen de aanbeveling van de UK Slip Resistance Group.


Soms worden er vanuit het verleden R (BGR 181-ZH 1/571) waarden gevraagd. In dat geval kunnen wij u ook helpen.

Meetapparaat: FSC 2011
Meetvoet: leder, plastic, rubber

Meetmethode: NTA 7909:2003 – indicatieve omzetting naar R waarden.
Wrijvingseigenschappen van vloeren.
De NTA 7909:2003 is niet meer van toepassing, doch biedt als enige methode een indicatief vergelijk met R waarden (Dit op grond van onze jarenlange expertise en ervaring).
De NTA 7909 is in 2015 vervangen door de NEN 7909.

Er wordt zowel nat als droog gemeten.
Per meetserie 3 maal nat en 3 maal droog.
Er wordt gemeten met 3 verschillende voetplaatjes: leder, plastic met profiel en rubber.
Per meetlocatie betreft het totaal dus 18 metingen.
De gemiddelde meetwaarden worden indicatief omgezet naar R waarden.
Opmerking: Voor een exacte norm gedragen R waarde meting dient de vloer onder een helling gezet te worden. Dit is bij bestaande vloeren veelal niet mogelijk. In het laboratorium is dit wel mogelijk, echter een controle met de vloeren in het werk levert dan weer problemen op.

Bij de R waarde is het van belang te vermelde of de R waarde nat of droog bedoeld wordt.
Wij meten en vermelden zowel R waarden nat en droog.Aanbeveling voor toetsing:
Voor douches is veelal R11 nat gewenst.
Voor de natte industrie of industrie met `poeder is veelal R11 – R12 gewenst.
Voor natte industrie met olie en vet belasting op de vloer adviseren wij R12 of R13.