ANTISLIP & STROEFHEIDSMETING PARKEERGARAGE / PARKEERDEKKEN

NEN-EN 13036-4 & NEN 2443

PARKEERGARAGES

ONAFHANKELIJK – BETROUWBAAR - DESKUNDIG .
The Dutch Floor Testing Company verzorgt stroefheidsmetingen ofwel antislipmetingen van o.a. parkeergarages. Indien gewenst verstrekken wij een certificaat als aan de norm wordt voldaan.

Parkeerdekken kunnen de oorzaak zijn van vervelende valpartijen, ongelukken of uitglijden met verstrekkende gevolgen, zowel medisch als financieel. Oorzaken hiervoor zijn vaak te gladde vloeren, te stroeve vloeren, natte vloeren of vervuilde vloeren.
Heeft u het vermoeden dat uw vloer niet veilig is of wilt u juist zekerheid dat uw vloer voldoende veilig is: The Dutch Floor Testing Company meet de stroefheid oftewel antislip van praktisch alle vloeren.

Meetmethode: NEN-EN 13036-4
Meetapparaat: Pendulum Skid Resistance Tester (SRT tester).
Meetvoet: 57

De meetresultaten worden indien nodig gecorrigeerd met een factor ten gevolge van de heersende temperatuur tijdens het uitvoeren van de metingen.
De metingen worden uitgevoerd op een natte ondergrond. Deze mag vooraf benat worden.
Soort ondergrond: metaal, kunststof, beton, asfalt, tegels, hout, slijtlagen

Per locatie wordt het instrument gecontroleerd middels een 0 meting en ingesteld. Er worden meerdere metingen uitgevoerd. Zodra de meetwaarden relatief constant zijn worden 5 meetwaarden geregistreerd. Daarnaast wordt de temperatuur en de soort ondergrond genoteerd.
Het gemiddelde van de 5 meetwaarden is de meetwaarde die indien nodig gecorrigeerd wordt met een factor ten gevolge van de heersende temperatuur tijdens het uitvoeren van de metingen. Dit is in de NEN-EN 13036-4 omschreven.

Eisen / toetsing: NEN 2443 (nl)
Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages.
Buiten de rijbanen en parkeerwegen moet de gemeten waarde gelijk zijn aan of groter zijn dan 35.
Bij niet open hellingen en rijbanen moet de gemeten waarde gelijk zijn aan of groter zijn dan 45.
Bij open hellingen voor autoverkeer moet de gemeten waarde gelijk zijn aan of groter zijn dan 65.