Vochtmeting 16-02-22
Vochtmeting 2 - 16-02-22
Indicatieve vochtmeting nieuwbouw project
Precisie vochtmeting nieuwbouw 2022

VOCHTMETING

PRECISIE VOCHTMETING

Precisie vochtmeting: GravimetrischDarr methode.
Bij deze methode gaat het om de oudste en meest betrouwbare procedure voor het vaststellen van het absolute vochtgehalte in bouwmaterialen (darren = drogen).
Het totale vochtgehalte wordt bepaald. Niet slechts het vrije vochtgehalte, zoals bij de Calcium Carbide methode.
Circa 10 gram vloermateriaal wordt in een droogautomaat gedroogd tot geen gewichtsverandering meer te constateren valt.
Het vochtgehalte wordt bepaald uit het gewichtsverschil van het vochtige en het droge monster.
Een nadeel van deze methode was dat de precisie apparatuur niet voorhanden was voor toepassing op de bouwplaats. Er is nu echter geschikte geavanceerde apparatuur
beschikbaar. Daar maakt MIJtech gebruik van. Het proces gaat geheel automatisch en duurt 10-15 minuten per meting. Het vochtgehalte wordt in 2 decimalen weergegeven. Laboratorium apparatuur voor op de vloer!

 

 

INDICATIE VOCHTMETING

Indicatie vochtmeting:
Er zijn vochtmeters van bijvoorbeeld
Gann,Trotec, Wolff, Caisson en Tramex die het vochtgehalte met een elektronische meting indicatief aangeven. Deze meters functioneren niet bij een condens laag of een andere vochtige laag op het oppervlak.

Deze meters zijn bruikbaar voor het snel en eenvoudig bepalen van de locaties met het hoogste vochtgehalte. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van vochtvergelijks metingen. Wij adviseren om op de locaties met de hoogste meetwaarden, een precisie vochtmeting uit te voeren. Wij hebben hiervoor de juiste apparatuur.

Plastic Folie methode / De ASTM D4263-Standaard testmethode:
Als aanvulling op zowel de precisie meting als op de indicatie vochtmeting: voor het bepalen van, vooral optrekkend/doortrekkend vocht in minerale ondergronden.
Een 45,7 cm x  45,7 cm stuk polyethyleen folie wordt met tape op het oppervlak van de vloer geplakt (rondom tape). Na 16 uur wordt de folie verwijderd en wordt beoordeeld of onder het folie en/of op het vloeroppervlak visueel vocht waarneembaar is.
Tip: meet voor het plakken van folie het vochtgehalte van de vloer. Meet dit ook na het verwijderen. Zo kan ook wanneer er geen visueel vocht waarneembaar is een vergelijk gemaakt worden.
De maat van het vloerdeel met folie dient minimaal de genoemde maat te zijn, groter mag ook.

PUBLICATIE VOCHTMETING VLOEREN